Over Sjouktje

foto Alfred Oosterman

Sjouktje Oosterhof

Sjouktje Oosterhof werd in 1956 geboren in Grijpskerk en woont nu op het platteland in Tolbert. Sinds 1982 is ze actief in beeldende vormen. Ze heeft les gehad van diverse beeldhouwers waaronder Eric Boot, Lucas Klein, Hans Rikken en Natasja Bennink, aan het Kunstencentrum in Groningen en ICO in Assen.

Ze heeft verschillende werkvormen:

Bij het boetseren van een beeld van klei kan het na het maken van een mal worden afgegoten in brons of aluminiumcement. Het uitgangspunt is realistisch wat vervolgens weer wordt losgelaten en eindigt in geabstraheerde organisch getinte vormen. Bij de torso s benadrukt zij de essentie van het lichaam door een aantal delen weg te laten.

Bij het hakken van beelden in verschillende steensoorten is kracht, puurheid en vereenvoudiging van de vorm eigen aan haar werk.

De laatste werkvorm waarin Sjouktje actief is

Objet trouve (kunststroming begin 20 ste eeuw) : toevallig gevonden object; vaak afvalprodukten van de beschaving). Deze toepassing geeft de gevonden voorwerpen een nieuwe artistiek georienteerde functie.

Inspiraties vindt Sjouktje in alles om haar heen wat haar treft, verbaasd of ontroerd. Materialen die zij tegenkomt in de natuur, strandjuttend , op schroothopen , in containers of gewoon op straat.
Het zijn bronnen van inspiratie, vooral daar waar verwering en verval sporen van tijd laat zien.

Door haar vondsten op onverwachte wijze te verwerken of te combineren, blaast zij ze als het ware nieuw leven in. Zo kan het kleinste schedeltje, een platgereden blikje een uitgespeelde viool, liefdevol een nieuwe betekenis krijgen.
De schoonheid van de vergankelijkheid. De weergave is soms poetisch soms archeologisch.

"Het is een zoektocht naar een subtiel evenwicht niet alledaags soms vanzelfsprekend soms vervreemdend". "Ik probeer de processen die zich in de aarde en de tijd voordoen als het ware te vangen. De cyclus van opbouw en afbraak leven en dood, manifesteert zich in de natuur."